Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-03-20 00:07:12 Aktualności

Prognoza oddziaływania na środowisko:
TREŚĆ OGŁOSZENIA więcej»

Prognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska

2014-03-12 13:46:32 Informacje o środowisku

Dla powiatu pińczowskiego
na lata 2013-2016,
z perspektywą na lata 2017-2020
więcej»

Program ochrony środowiska dla powiatu pińczowskiego

2014-03-12 13:43:58 Informacje o środowisku

Na lata 2013-2016
Z perspektywą na lata 2017-2020
więcej»

20.02.2014

2014-03-03 11:24:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

24.02.2014

2014-03-03 11:07:13 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

27.01.2014

2014-03-03 08:55:56 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

12.01.2014

2014-03-03 08:55:14 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

27.01.2014

2014-03-03 08:53:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

12.01.2014

2014-03-03 08:52:36 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

03.02.2014

2014-03-03 08:46:40 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»