Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.44.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-08-13 08:54:17 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Witosa w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.43.2021 z art.29 ust.3 pkt 1b - PGE Dystrybucja S.A.

2021-08-09 09:31:27 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy sieci energetycznej napowietrznej niskiego napięcia nn 0,4kV, przebudowy przyłączy energetycznych, rozbiórka sieci energetycznej napowietrznej niskiego i średniego napięcia w Działoszycach więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.42.2021 - Pani Maria Jezierska

2021-08-06 12:05:46 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego więcej»

Zawiadomienie Kopernia TEREN

2021-08-04 08:18:21 Zawiadomienia

- więcej»

Zawiadomienie Kopernia FOTO

2021-08-04 08:16:44 Zawiadomienia

- więcej»

Zawiadomienie Stawiszce 218

2021-08-04 08:14:33 Zawiadomienia

- więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.41.2021 - Pani Iwona Łukasik

2021-08-03 15:22:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.39.2021 - Państwo Antonina i Adam Wójcik

2021-08-03 15:02:14 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.37.2021 - Pan Ryszard Nawrot

2021-08-03 14:50:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Zgłoszenie z art.29 ust.3 pkt1 lit.a) - Nr AB.VI.6743.1.40.2021 - PP. Monika i Janusz Gil

2021-08-03 14:43:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»