wniosek o dofinansowanie demontażu pokrycia dachowego zawierajacego azbest

2007-01-08 11:16:55 Aktualności

wniosek o dofinansowanie demontażu pokrycia dachowego zawierajacego azbest więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2007-01-03 11:09:19 Aktualności

03.01.2007 więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2006-12-12 14:17:34 Aktualności

zawiadomienie o wszczęciu postepowania więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE

2006-12-05 15:10:25 Ogłoszenia o naborze

POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5
na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu
więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko samodzielnego referenta

2006-11-14 08:48:09 Ogłoszenia o naborze

w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pińczowie
więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

2006-10-31 12:10:22 Ogłoszenia o naborze

W STAROSTWIE POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5
na wolne stanowisko urzędnicze referent d/s administracji
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

2006-10-24 12:17:17 Aktualności

w publicznym dostepynm wykazie umieszczono więcej»

24.10.2006

2006-10-24 10:50:44 Aktualności

dotyczy udostępnienia informacji więcej»

Konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta

2006-10-23 14:14:45 Aktualności

Na podstawie art.3 a ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta
w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu
– Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pińczowie,
ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów.
więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5

2006-10-11 10:22:19 Aktualności

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami więcej»