Zawaidomienie

2012-11-29 08:00:50 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie o naborze

2012-11-26 11:46:03 Ogłoszenia o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, będące realizatorem projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie -„Samodzielni na rynku pracy”, który jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie poszukuje kandydatów do pracy. więcej»

18.09.2012

2012-10-23 13:44:33 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2012-10-19 10:17:47 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-19 10:13:21 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawaidomienie

2012-10-10 11:18:18 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-10 11:17:31 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-10 11:15:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA ROK 2013 - DO KONSULTACJI

2012-10-01 10:55:44 Aktualności

Poniżej przedstawiamy projekt Programu współpracy Powiatu Pińczowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 do konsultacji dla organizacji pozarządowych o którch mowa w Uchwale nr V/36/2011 Rady Powiatu w Pińczowie

Uwagi do projektu Programu należy składać do 10 października 2012 roku (liczy się data dostarczenia uwag do urzędu) w następujący sposób:

pisemnie pocztą lub na sekretariat urzędu
Starostwo Powiatowe
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

faxem 041 35 760 07

e-mailem: inwestycje@pinczow.pl

Projekt wspołpracy na 2013 rok w zakładce Program współpracy na www.pinczow.pl

więcej»

zawiadomienie

2012-09-27 11:00:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»