Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 24.09.2004

2004-09-30 10:35:25 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 24 września 2004 roku
więcej»

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

2004-09-14 11:38:13 Aktualności

Zarząd Powiatu w Pińczowie
( woj. świętokrzyskie )

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PIŃCZOWIE
ul. Batalionów Chłopskich 14
więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2004-08-09 12:34:39 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 05 sierpnia 2004 roku


Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2004 ROKU

2004-07-21 14:15:30 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 20 lipca 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

Ogłoszenia

2004-06-16 09:24:49 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wdraża Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w ramach którego realizowane będzie działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej»

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

2004-06-11 13:36:54 Zawiadomienia

- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu działającemu pod nazwą „Andrzej Chrzanowski – Piaskownia”, koncesji na rozpoznanie złoża kopalin pospolitych na działce ozn. nr ewid. 468, położonej w miejscowości Tur Dolny, gm. Michałów, woj. Świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro)
więcej»

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

2004-06-11 13:34:43 Zawiadomienia


- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kociełek działającemu pod nazwą „Artur Kociełek – Usługi Transportowe”, koncesji na wydobywanie piasków ze złoża pisków „TUR DOLNY” , położonego w miejscowości Tur Dolny, gm. Michałów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro).
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-06-02 14:20:06 Zawiadomienia

02.06.2004r.W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 02 kwietnia 2004 roku

2004-04-07 09:51:06 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
podaje się do publicznej wiadomości
więcej»

Zaproszenie na sejse

2004-04-05 13:47:44 Aktualności

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2004 roku
o godz. 900 w budynku przy ul. 1 Maja 10 (sala konferencyjna).
więcej»