Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.55.2021 - P.Marek Pasternak

2021-09-09 12:42:01 Aktualności

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Obwieszczenie

2021-08-03 14:38:07 Aktualności

- więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

2021-08-02 14:13:52 Aktualności

- więcej»

Informacja-2

2021-07-26 14:09:31 Aktualności

- więcej»

Informacja-1

2021-07-26 14:08:19 Aktualności

- więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu Młodzawy Małe jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2021-07-16 12:43:05 Aktualności

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu Młodzawy Małe jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

Obwieszczenie maj2021

2021-06-21 12:06:12 Aktualności

- więcej»

Decyzja odnośnie odmowy uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych na terenie obrębu Podłęże jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski

2021-06-16 15:23:16 Aktualności

Decyzja odnośnie odmowy uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych na terenie obrębu Podłęże jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski więcej»

Obwieszczenie- kwalifikacja wojskowa 2021 r.

2021-05-07 11:15:16 Aktualności

- więcej»

Oświadczenie o gotowości świadczenia usług opiekuńczo - asystenckich

2021-04-27 13:43:21 Aktualności

. więcej»