Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0002 Bogucice Drugie , jednostka ewidencyjna Pińczów z programu e-geodezja

2019-01-02 14:14:43 Zawiadomienia

Na podstawie art. 24a ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2101 ze zm. )
Informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0002 Bogucice Drugie , jednostka ewidencyjna Pińczów – obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych .
więcej»

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek - Chruścice

2018-12-27 14:00:44 Zawiadomienia

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic ewidencyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Chruścice. więcej»

Transmisja sesji Rady Powiatu

2018-12-20 08:19:24 Aktualności

. więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2018-12-17 13:35:19 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

INFORMACJA

2018-12-07 14:00:35 Aktualności

o wynikach konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu pińczowskiego w 2019 roku więcej»

Transmisja sesji Rady Powiatu

2018-12-05 15:04:18 Aktualności

. więcej»

Nabór na wolne stanowisko pracy- Inspektor nadzoru budowlanego ds. kontroli

2018-11-29 14:43:38 Ogłoszenia o naborze

- więcej»

Obwieszczenie o licytacji

2018-11-27 19:19:55 Aktualności

- więcej»

I N F O R M A C J A

2018-11-27 08:51:02 Aktualności

na temat naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019. więcej»

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu

2018-11-20 12:55:45 Aktualności

. więcej»