08.05.2012

2012-05-22 09:38:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Informacja dla niesłyszących i głuchoniemych klientów Starostwa Powiatowego w Pińczowie

2012-04-11 14:08:32 Aktualności

Od 1 kwietnia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie urzędu (I piętro, pok. 4) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Możliwości kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za porozumienie osób niesłyszących i głuchoniemych z tłumaczem:
Sekretarz Powiatu - Wioletta Usnarska, tel. 41 35 760 01 wew. 41
Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich - Dorota Frączek - tel. 41 35 760 01 wew. 38
e-mail: starostwo@pinczow.pl
więcej»

05.03.2012

2012-04-05 09:27:41 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - WIEŚ DZIERĄŻNIA DZ..597/1

2012-03-14 14:50:10 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r.


INFORMACJAKomisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:


więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - M.PIŃCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ DZ.493/4

2012-03-14 14:11:05 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r.


INFORMACJAKomisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:


W wyniku nie zaskarżenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 493/4 obr 13), który odbył się w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jadowska Jadwiga zam. Ul. Mazurska 64/120 25-345 Kielce.
więcej»

zawiadomienie

2012-03-13 10:27:28 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

08.03.2012

2012-03-08 10:50:52 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

05.03.2012

2012-03-08 10:46:09 Informacje o środowisku

W pulicznym dostępie umieszczono więcej»

23.02.2012

2012-02-27 10:28:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2012-02-16 14:01:40 Aktualności

zawiadamia się więcej»