Aktualne przetargi

ZOZ/ZP/5/10/2019. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza przetarg na Modernizacja pomieszczeń serwerowni ZOZ w Pińczowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (InPlaMed WŚ) realizowany w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-10-10 14:04:58

zobacz szczegóły»

ZOZ/KO/10/10/2019 Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. konkurs ofert poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-10-08 13:42:36

zobacz szczegóły»

POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 roku , poz. 1843) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego. UWAGA!! Zmiana terminu składania ofert oraz wpłaty wadium

Zamawiający: Powiat Pińczowski | Opublikowany: 2019-10-03 09:51:33

zobacz szczegóły»

ZOZ/ZP/3/09/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-09-30 08:43:39

zobacz szczegóły»

nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 OGŁOSZENIE 1. Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.). 2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym nr sprawy: ZOZ/KO/9/09/2019 na świadczenie usług medycznych w zakresie: nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej szczegółowo określonej w Zarządzeniu Nr 71/2017/DSM (z późn. zm.) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej w pińczowie | Opublikowany: 2019-09-16 08:10:39

zobacz szczegóły»

znalezionych: 7 na 2 stronach
<<< poprzednia -   1  2   - następna >>>