Aktualne przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiot ZaMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji i badań mikrobiologicznych w obiektach szpitala w Pińczowie. Nr sprawy: ZOZ/ZO/3/04/2019

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2019-04-17 08:44:05

zobacz szczegóły»

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu chirurgii/ortopedii (procedura H21, H22,H32, H52, H53, H55, A26, H83, H84, A22 możliwe do rozliczenia z katalogu świadczeń NFZ w ramach umowy jaką posiada Udzielający zamówienia z NFZ) w Oddziale Chirurgii Ogólnej Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nr sprawy: ZOZ/KO/2/04/2019

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2019-04-15 10:26:12

zobacz szczegóły»

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28–400 Pińczów ogłasza przetarg na Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego leków do apteki szpitalnej. NR SPRAWY ZOZ/ZP/1/03/2019.

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2019-03-29 08:34:33

zobacz szczegóły»

ZAPYTANIE OFERTOWE ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE Adres siedziby: 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22; woj. świętokrzyskie. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch aparatów EKG. Kod CPV: 33123200-0 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP. (Dz.U.2018.1986 ze zm.). Nr sprawy: ZOZ/ZO/2/03/2019

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2019-03-28 08:46:20

zobacz szczegóły»

Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZOZ/ZO/1/03/2019 Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, NIP 662-15-18-570, REGON 000304289 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na zakup i dostawę nici chirurgicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych określonego w art. 4 pkt. 8 (Dz.U.2018.1986 ze zm.).

Zamawiający: zespół opieki zdrowotnej | Opublikowany: 2019-03-04 12:19:20

zobacz szczegóły»

znalezionych: 6 na 2 stronach
<<< poprzednia -   1  2   - następna >>>