Decyzja mienie gromadzkie Chroberz

2018-07-11 12:20:51 Aktualności

. więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt.19a

2018-07-04 08:39:06 Aktualności

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Pińczowie, ul. Leśna więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty na nagrody

2018-06-29 08:32:33 Aktualności

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej wraz z partnerem Powiatem Pińczowskim, na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 1579 z zmianami), zwanej dalej w skrócie „Pzp” zapraszają do złożenia oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych( nagrody) dla projektu „Rowerowy szlak turystyczny „Madonny Ponidzia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa o przy-znaniu pomocy Nr 00439-6935-UM1310614/17.
więcej»

Zaproszenie do złożenia oferty

2018-06-28 14:15:30 Aktualności

Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej wraz z partnerem Powiatem Pińczowskim, na podstawie art. 4 pkt8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 1579 z zmianami), zwanej dalej w skrócie „Pzp”
zapraszają do złożenia oferty na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu „Rowerowy szlak turystyczny „Madonny Ponidzia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- umowa o przyznaniu pomocy Nr 00439-6935-UM1310614/17.
więcej»

Zawiadomienie

2018-06-05 14:27:32 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018

2018-05-23 14:35:47 Aktualności

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 więcej»

Wyniki konkursu

2018-05-17 08:41:37 Aktualności

W załączeniu wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy. więcej»

Zdawalność OSK w I kwartale 2018 r.

2018-05-15 13:33:51 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych

2018-05-14 15:05:12 Aktualności

zawiadomienie więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia wznowienie, wyznaczenia punktów granicznych

2018-05-14 07:47:56 Aktualności

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia wznowienie, wyznaczenia punktów granicznych więcej»