Obwieszczenie

2021-08-03 14:38:07 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie Michałów

2021-08-02 21:23:03 Zawiadomienia

- więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.38.2021 - Pan Jacek Zarański

2021-08-02 14:14:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za okres od 01.04.2021 r. do 30.06.2021 r.

2021-08-02 14:13:52 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie Tur Dolny

2021-07-30 09:20:19 Zawiadomienia

- więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.35.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-29 12:35:13 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Ogrodowej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.36.2021 - Pan Piotr Liberek

2021-07-28 14:43:05 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.34.2021 - Pani Ewa Cepak

2021-07-28 14:40:08 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dla obrębu Brzeście, gmina Pińczów – obszar wiejski

2021-07-27 21:25:39 Zawiadomienia

- więcej»

Informacja-2

2021-07-26 14:09:31 Aktualności

- więcej»