Konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta

2006-10-23 14:14:45 Aktualności

Na podstawie art.3 a ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta
w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu
– Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pińczowie,
ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów.
więcej»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU W STAROSTWIE POWIATOWYM W PINCZOWIE PRZY UL. ZACISZE 5

2006-10-11 10:22:19 Aktualności

na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

2006-10-05 08:03:36 Aktualności

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze
na wolne stanowisko referenta ds. administracji w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Pińczowie. więcej»

25.09.2006

2006-09-25 15:02:41 Aktualności

w publicznym dostepnym wykazie umieszczono więcej»

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Kielcach

2006-09-22 08:32:38 Aktualności

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Kielcach więcej»

Kalendarz wyborczy

2006-09-20 13:18:09 Aktualności

Kalendarz wyborczy więcej»

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Kielcach

2006-09-20 13:14:52 Aktualności

Informujemy komitety wyborcze, że: więcej»

Lista kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

2006-09-20 13:10:45 Aktualności

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy inspektor d/s ewidencji gruntów i budynków
więcej»

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

2006-09-19 15:06:47 Aktualności

Powiat Pińczowski od dnia 20 września do 6 października 2006 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, projektu o nazwie „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świetokrzyskim na rok szkolny 2006/2007”. Nabór odbywał się będzie
w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.
więcej»

Wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

2006-09-08 11:59:00 Aktualności

Wolne stanowisko pracy - Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich więcej»