INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

2013-06-25 12:31:19 Ogłoszenia o naborze

GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1/5 etatu
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PIŃCZOWIE
więcej»

Projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej , Złota - obszar wiejski .

2013-06-21 09:22:13 Zawiadomienia

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.)
Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Pińczowie ul. Złota 7 , II piętro pokój nr 5
w terminie od 08.07.2013r. do 26.07.2013r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów : Niegosławice , Nieprowice , Rudawa , jednostki ewidencyjnej ,
Złota - obszar wiejski .
więcej»

zawiadomienie

2013-06-06 13:35:37 Aktualności

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2013-05-17 13:09:01 Aktualności

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2013-05-17 13:07:07 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Główny księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie

2013-05-07 15:09:55 Ogłoszenia o naborze

więcej»

23.04.2013

2013-04-24 13:00:22 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

16.04.2013

2013-04-18 14:53:58 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

17.04.2013

2013-04-18 14:50:23 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.04.2013

2013-04-18 14:49:29 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»