16.07.2012

2012-12-20 11:31:08 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

07.09.2012

2012-12-20 11:27:25 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

12.07.2012

2012-12-20 11:26:22 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.12.2012

2012-12-20 11:12:30 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Informacja o wynikach naboru

2012-12-10 11:09:06 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny/ doradca ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie- „Samodzielni na rynku pracy” na rok 2013. więcej»

zawiadomienie

2012-12-07 14:48:09 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2012-12-04 09:12:10 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2012-11-29 08:02:27 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Zawaidomienie

2012-11-29 08:00:50 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie o naborze

2012-11-26 11:46:03 Ogłoszenia o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, będące realizatorem projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie -„Samodzielni na rynku pracy”, który jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie poszukuje kandydatów do pracy. więcej»