Starosta Pińczowski ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa

2016-12-05 14:55:45 Aktualności

Starosta Pińczowski ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu pińczowskiego: więcej»

Zawiadomienie

2016-12-05 13:59:36 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się więcej»

Obwieszczenie

2016-11-29 12:09:35 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowiskiego więcej»

Zawiadomienie

2016-11-23 12:33:25 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

ZAWIADOMIENIE dotyczące ustalenia adresu współwłaścicieli działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 77 na terenie m.Pińczów obr.07 gmina Pińczów

2016-11-09 11:16:56 Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE dotyczące ustalenia adresu współwłaścicieli działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 77 na terenie m.Pińczów obr.07 gmina Pińczów więcej»

Starosta Pińczowski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

2016-11-07 08:50:58 Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z art.. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 1774 ze zm.).
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 041 357 72 91 - Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nier. Zagajów, Zagajówek

2016-11-04 08:45:19 Aktualności

Orzeka
uznać za mienie gromadzkie nieruchomości położone na terenie gminy Michałów, stanowiące drogi będące we władaniu Skarbu Państwa na zasadach posiadania samoistnego, położone w obr. Zagajów oraz obr. Zagajówek, oznaczone kolejno:
• położone w m. Zagajów, obr. 18, gmina Michałów, stanowiących działki nr:
 19 o pow. 0,09 ha,
 32 o pow. 0,08 ha,
 62 o pow. 0,38 ha,
 118 o pow. 0,06 ha,
 161 o pow. 0,10 ha,
 202 o pow. 0,43 ha,
 291 o pow. 0,08 ha,
 703 o pow. 0,12 ha,
 704 o pow. 0,06 ha,
 705 o pow. 0,18 ha,
 706 o pow. 0,11 ha,
 708 o pow. 0,06 ha,


• położone w m. Zagajówek, obr. 19, gmina Michałów, stanowiących działki nr:
 35 o pow. 0,17 ha,
 37 o pow. 0,44 ha,
 57 o pow. 0,06 ha,
 60 o pow. 0,06 ha,
 61 o pow. 0,06 ha,
 62 o pow. 0,29 ha,
 220 o pow. 0,19 ha,
 221 o pow. 0,16 ha,
 276 o pow. 0,03 ha,
 151 o pow. 0,14 ha.

więcej»

ZDAWALNOŚĆ W OŚRODKACH SZKOLENIA KIEROWCÓW W POWIECIE PIŃCZOWSKIM ZA OKRES OD 01.07.2016 r. DO 30.09.2016 r.

2016-10-28 13:05:45 Aktualności

- więcej»

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości

2016-10-27 11:31:22 Aktualności

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 194/4 na terenie wsi Lipnik gmina Kije więcej»

Ogłoszenie art.35 ugn

2016-10-25 12:18:16 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski,
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.),
Informuje
więcej»