21.11.2017

2017-11-28 08:36:04 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

OBWIESZCZENIE

 

Starosta Pińczowski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 41 ust. 3, 4, art. 80 ust. 1, 3 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych  dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania „Budowa obwodnicy Pińczowa – w systemie zaprojektuj i zbuduj, realizowana w ramach projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok.27,0 km/ Budowa obwodnicy Pińczowa/ - w systemie zaprojektuj
i zbuduj”,

Projekt zakłada wykonanie 14 otworów geologiczno – inżynierskich do głębokości 15 m i 62 otwory do głębokości  3,0 m,
o łącznym metrażu 381,0 mb.

 

nr

otworu

Głębokość

[m p.p.t.]

Lokalizacja otworów

Nr działki

Obręb geodezyjny

A

15

1327

Brzeście

B

15

1347/2

Brzeście

C

15

171

Pińczów obr 7

E

15

173

Pińczów obr 7

D,F

15

172

Pińczów obr 7

G

15

12/1

Pińczów obr 9

H,J,K,L

15

13/2

Pińczów obr 9

M

15

115

Pińczów obr 2

N

15

43

Pińczów obr 10

M

15

116

Pińczów obr 2

1

3

182

Brzeście

2

3

786/1

Brzeście

3

3

791/2

Brzeście

4

3

78

Pińczów obr 2

5

3

78

Pińczów obr 2

6

3

1316/4

Brzeście

7

3

7

Pińczów obr 3

8

3

14

Pińczów obr 3

9

3

13

Pińczów obr 3

10

3

77/10

Pińczów obr 3

11

3

77/10

Pińczów obr 3

12

3

27

Pińczów obr 3

13

3

29

Pińczów obr 3

14

3

29

Pińczów obr 3

15

3

84

Pińczów obr 3

16

3

84

Pińczów obr 3

17

3

84

Pińczów obr 3

18

3

70/3

Pińczów obr 3

19

3

91

Pińczów obr 6

20

3

93

Pińczów obr 6

21

3

101

Pińczów obr 6

22

3

Zdawalność w OSK w Powiecie Pińczowskim za III kwartał 2018 roku - 2018-11-14 09:40:08
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Wymysłów jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski - 2018-11-09 14:55:59
  • Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2018 - 2018-11-08 09:40:26
  • zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 2018-11-06 09:57:00
  • zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - 2018-11-06 08:19:35
  • Zmiany do Otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku - 2018-10-31 13:22:35
  • 16.10.2018 - 2018-10-31 11:50:28
  • Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat Pińczowski organizacjom pozarządowym w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - 2018-10-23 14:44:02
  • Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku - 2018-10-23 14:42:17
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Sędowice jednostka ewidencyjna Michałów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem: 1750 o powierzchni 0.13 ha - 2018-10-16 12:23:39
  • Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności