21.11.2017

2017-11-28 08:36:04 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

OBWIESZCZENIE

 

Starosta Pińczowski za pośrednictwem geologa powiatowego, działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4, art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 41 ust. 3, 4, art. 80 ust. 1, 3 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 13 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia „Projekt robót geologicznych  dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla zadania „Budowa obwodnicy Pińczowa – w systemie zaprojektuj i zbuduj, realizowana w ramach projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok.27,0 km/ Budowa obwodnicy Pińczowa/ - w systemie zaprojektuj
i zbuduj”,

Projekt zakłada wykonanie 14 otworów geologiczno – inżynierskich do głębokości 15 m i 62 otwory do głębokości  3,0 m,
o łącznym metrażu 381,0 mb.

 

nr

otworu

Głębokość

[m p.p.t.]

Lokalizacja otworów

Nr działki

Obręb geodezyjny

A

15

1327

Brzeście

B

15

1347/2

Brzeście

C

15

171

Pińczów obr 7

E

15

173

Pińczów obr 7

D,F

15

172

Pińczów obr 7

G

15

12/1

Pińczów obr 9

H,J,K,L

15

13/2

Pińczów obr 9

M

15

115

Pińczów obr 2

N

15

43

Pińczów obr 10

M

15

116

Pińczów obr 2

1

3

182

Brzeście

2

3

786/1

Brzeście

3

3

791/2

Brzeście

4

3

78

Pińczów obr 2

5

3

78

Pińczów obr 2

6

3

1316/4

Brzeście

7

3

7

Pińczów obr 3

8

3

14

Pińczów obr 3

9

3

13

Pińczów obr 3

10

3

77/10

Pińczów obr 3

11

3

77/10

Pińczów obr 3

12

3

27

Pińczów obr 3

13

3

29

Pińczów obr 3

14

3

29

Pińczów obr 3

15

3

84

Pińczów obr 3

16

3

84

Pińczów obr 3

17

3

84

Pińczów obr 3

18

3

70/3

Pińczów obr 3

19

3

91

Pińczów obr 6

20

3

93

Pińczów obr 6

21

3

101

Pińczów obr 6

22

3

Zawiadomienie - 2018-06-05 14:27:32
  • wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2018 - 2018-05-23 14:35:47
  • Zgłoszenie przebudowy i budowy linii nN - 2018-05-18 10:22:41
  • Wyniki konkursu - 2018-05-17 08:41:37
  • Zdawalność OSK w I kwartale 2018 r. - 2018-05-15 13:33:51
  • Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych - 2018-05-14 15:05:12
  • zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia wznowienie, wyznaczenia punktów granicznych - 2018-05-14 07:47:56
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Uników jednostka ewidencyjna Pińczów - obszar wiejski - 2018-05-14 07:45:23
  • Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Dębiany jednostka ewidencyjna Działoszyce - 2018-05-14 07:43:14
  • DECYZJA STAROSTA PIŃCZOWSKI GN.VIII.6821.1.39.2018 - 2018-05-09 09:39:55
  • Ta strona używa plików cookies, zapisywanych i odczytywanych z Twojego urządzenia. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Wszystkie szczegóły na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności