16.04.2013

2013-04-18 14:47:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

19.02.2013

2013-02-19 09:45:02 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

17.01.2013

2013-02-07 09:54:31 Aktualności

W publicznym wykazie umieszczono więcej»

18.01.2013

2013-02-07 09:40:14 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

22.01.2013

2013-02-07 09:36:45 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego

2013-01-29 14:20:51 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 22 stycznia do 21 lutego 2013 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
więcej»

20.12.2012

2012-12-20 12:35:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

13.12.2012

2012-12-20 12:31:29 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

20.12.2012

2012-12-20 12:27:34 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

13.12.2012

2012-12-20 12:26:34 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»