zawiadomienie

2012-12-07 14:48:09 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2012-12-04 09:12:10 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2012-11-29 08:02:27 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Zawaidomienie

2012-11-29 08:00:50 Aktualności

zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie o naborze

2012-11-26 11:46:03 Ogłoszenia o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, będące realizatorem projektu Usamodzielnianie przez dokształcanie -„Samodzielni na rynku pracy”, który jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie poszukuje kandydatów do pracy. więcej»

18.09.2012

2012-10-23 13:44:33 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2012-10-19 10:17:47 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-19 10:13:21 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawaidomienie

2012-10-10 11:18:18 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-10 11:17:31 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»