W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

2004-06-11 13:34:43 Zawiadomienia


- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kociełek działającemu pod nazwą „Artur Kociełek – Usługi Transportowe”, koncesji na wydobywanie piasków ze złoża pisków „TUR DOLNY” , położonego w miejscowości Tur Dolny, gm. Michałów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro).
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-06-02 14:20:06 Zawiadomienia

02.06.2004r.W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 02 kwietnia 2004 roku

2004-04-07 09:51:06 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
podaje się do publicznej wiadomości
więcej»

Zaproszenie na sejse

2004-04-05 13:47:44 Aktualności

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2004 roku
o godz. 900 w budynku przy ul. 1 Maja 10 (sala konferencyjna).
więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 30 marca 2004 roku

2004-04-01 09:38:17 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego

z dnia 30 marca 2004 roku


Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 01 marca 2004 roku

2004-03-02 09:44:42 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 01 marca 2004 roku

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
więcej»

DANE O WNIOSKU

2004-03-01 14:19:10 Zawiadomienia

01.03.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
więcej»

PRAWO WODNE INFORMACJA STAROST PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 1 MARCA 2004R.

2004-03-01 14:16:15 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 1 MARCA 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU

2004-02-27 14:25:19 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-30 14:46:06 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»