ZAWIADOMIENIE

2019-11-18 09:55:44 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .... więcej»

ZAWIADOMIENIE

2019-11-18 09:42:19 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .... więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Działoszyce jednostka ewidenyjna Działoszyce

2019-11-15 13:54:06 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Działoszyce jednostka ewidenyjna Działoszyce więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

2019-11-08 07:47:42 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia/przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych więcej»

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

2019-11-04 14:35:27 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE
ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
na realizację zadania publicznego w roku 2020 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
więcej»

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

2019-11-04 14:33:46 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego więcej»

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy

2019-10-25 09:02:14 Aktualności

Zapraszamy do konsultacji społecznych programu współpracy - uwagi i wnioski prosimy składać mailowo (inwestycje@pinczow.pl) lub osobiście w Wydziale Promocji i Polityki Regionalnej Starostwa Powiatowego w Pińczowie - pok. 26 lub na sekretariacie urzędu, w godzinach 7:30-15:30.

termin składania - do 15 listopada 2019 roku więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami

2019-10-22 12:12:37 Zawiadomienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Podrózie jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2019-10-21 13:28:04 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Podrózie jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

ZAWIADOMIENIE

2019-10-17 08:54:34 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .... więcej»