Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego

2013-01-29 14:20:51 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 22 stycznia do 21 lutego 2013 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
więcej»

20.12.2012

2012-12-20 12:35:12 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

13.12.2012

2012-12-20 12:31:29 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

20.12.2012

2012-12-20 12:27:34 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

13.12.2012

2012-12-20 12:26:34 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

18.12.2012

2012-12-20 12:02:23 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

19.11.2012

2012-12-20 12:01:17 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

18.12.2012

2012-12-20 11:59:36 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

19.11.2012

2012-12-20 11:56:46 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.12.2012

2012-12-20 11:52:11 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»