Zdawalność w OSK w Powiaecie Pińczowskim za IV kwartał 2019 r.

2020-02-11 07:59:11 Aktualności

- więcej»

Obwieszczenie

2020-02-03 09:11:09 Aktualności

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym niezbędnym do wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych w obrębach Niewiatrowice i Ksawerów więcej»

zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na terenie obrębu Włoszczowice jednostka ewidencyjna Kije

2020-01-30 10:34:36 Zawiadomienia

zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej na terenie obrębu Włoszczowice jednostka ewidencyjna Kije więcej»

zawiadomienie

2020-01-30 09:09:44 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach z dnia 24.01.2020 więcej»

Informacja o nierostrzygnięciu konkursu na stanowisko

2020-01-29 09:56:33 Aktualności

W konkursie na stanowisko głównego księgowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie wpłynęła żadna oferta. więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2020-01-27 09:42:04 Aktualności

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem AB.VI.6743.1.3.2020 w Pińczowie więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Dziewięczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2020-01-24 14:16:16 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Dziewięczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Jastrzębniki jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2020-01-24 14:13:43 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Jastrzębniki jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szyszczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski

2020-01-24 14:10:16 Zawiadomienia

Uznanie za mienie gromadzkie nieruchomości położonej na terenie obrębu Szyszczyce jednostka ewidencyjna Działoszyce - obszar wiejski więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2020

2020-01-23 12:54:18 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej nN w Michałowie więcej»