Petycja

2015-12-09 12:00:40 Aktualności

Petycja w sprawie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 t.j. ze zm.) w zakresie prawidłowości wykonania badań technicznych więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-12-08 13:03:56 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

Zawiado

2015-12-03 09:47:26 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego -P. Sebastian Janta - AB.VI.6743.1.9.2015

2015-11-27 11:50:45 Aktualności

W dniu 27listopada2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy
więcej»

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Winiarach AB.VI.6743.1.11.2015

2015-11-24 08:58:47 Wydział Budownictwa

W dniu 20.11.2015 roku Spółka Wodociągi Pińczowskie więcej»

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

2015-11-16 14:23:15 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE
ogłasza
nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej -
dokumenty

więcej»

Konkurs na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

2015-11-16 12:19:27 Aktualności

ZARZĄD POWIATU W PIŃCZOWIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego


dokumenty
więcej»

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej 110PE w Leszczach AB.VI.6743.1.10.2015

2015-11-06 10:53:00 Wydział Budownictwa

W dniu 05 listopada 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Wodociągów Pińczowskich... więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-11-03 10:00:21 Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO więcej»

Zgłoszenie budowy budynku w m. Wymysłów, dz. 14 - AB.VI.6743.1.8.2015 - Janita Sebastian

2015-10-28 12:11:08 Wydział Budownictwa

W dniu 27 października 2015 roku wpłynęło zgłoszenia Pana Janty Sebastiana więcej»