22.06.2012

2012-06-22 09:32:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

22.06.2012

2012-06-22 09:24:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

2012-06-18 14:35:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)
Informuje
o wywieszeniu w dniach 19 czerwca do 10 lipca 2012 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5, celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, pokój nr 7.
więcej»

06.06.2012

2012-06-13 14:55:45 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.06.2012

2012-06-13 14:52:45 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

01.06.2012

2012-06-13 14:49:42 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pińczowskiego:

2012-06-13 14:48:17 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

13.06.2012

2012-06-13 14:46:18 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.06.2012

2012-06-04 14:09:09 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

15.05.2012

2012-05-22 09:40:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»