17.08.2015

2015-08-17 11:07:20 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 13.08.2015r. na wniosek Pana Grzegorza Błaszczyk zam. Probołowice 8, 28-425 Złota, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - przebudowę istniejącego urządzenia wodnego – rowu, na działce nr 158/1 w miejscowości Probołowice.

Zobacz również: