02.09.2015

2015-09-02 14:20:19 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a się, że dnia 25.08.2015r. na wniosek P. Pawła Wójcika zam. Biedrzykowice 1, 28-440 Działoszyce , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie w pasie drogowym drogi gminnej nr 321023T (działka nr 201) w miejscowości Biedrzykowice, urządzenia wodnego – przepustu o średnicy 60cm i długości 4,5m, w związku z budową zjazdu z drogi gminnej na działkę nr 190.

Zobacz również: