Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.67.2020 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - Agnieszka Bochen

2021-10-18 11:50:11 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.68.2021 - P.Bożena Opoka

2021-10-15 11:39:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.66.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-10-11 08:59:30 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia z przyłączem w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych AB.VI6743.1.65.2020 z art. 29 ust. 3 pkt 3 d - Marian Plewa

2021-10-08 14:18:24 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej (zewnętrznej i wewnętrznej) na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.64.2021 - P.Marian Plewa

2021-10-08 14:03:37 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
więcej»

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej w m. Bugaj AB.VI.6743.1.63.2015

2021-10-06 12:04:05 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie w trybie Art. 29 ust. 1 pkt 2 lit a - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bugaj więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.62.2021 - P.Jan Pawlusek

2021-10-01 09:04:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d Pan Jan Smoła

2021-09-24 10:00:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego. więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.60.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-09-20 12:35:03 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w Pińczowie (ul.Jana Pawła II) więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.58.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-09-13 13:10:51 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. Zacisze w Pińczowie więcej»