Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.3.2019

2019-07-01 10:19:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Grodziskowej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-05-20 13:07:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wodociągu w miejscowości Włochy więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.1.2019

2019-04-24 14:59:44 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie więcej»

Zawiadomienie

2019-03-06 13:34:29 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" ..... więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.5.2018

2018-12-20 10:53:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2018

2018-11-08 09:40:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV z przebudową przyłączy, wymianą i demontażem istniejących odcinków linii w Nieprowicach i Niegosławicach więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a

2018-06-27 10:05:02 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w Pińczowie
więcej»

Zgłoszenie przebudowy i budowy linii nN

2018-05-18 10:22:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy oraz budowy nowego odcinka linii nN w miejscowości Kopernia i Skowronno Nr AB.VI.6743.1.2.2018 więcej»

Zgłoszenie budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Pińczowie

2018-04-16 12:32:01 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka 50 m kanalizacji deszczowej w Pińczowie Nr AB.VI.6743.1.1.2018 więcej»

Obwieszczenie

2018-01-16 10:19:20 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»