Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.36.2021 - Pan Piotr Liberek

2021-07-28 14:43:05 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.34.2021 - Pani Ewa Cepak k

2021-07-28 14:40:08 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.33.2021 - P.Waldemar Warda

2021-07-26 07:31:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie budowy nr AB.VI.6743.1.32.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-16 11:41:50 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.29.2021 - P. Robert Niewada

2021-07-15 15:17:29 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.31.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Gmina Pińczów

2021-07-13 09:50:37 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mozgawa więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.30.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Gmina Pińczów

2021-07-13 09:09:33 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.29.2021 z art.29 ust.1 pkt 2e - Polska Spółka Gazownictwa

2021-07-12 10:27:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia więcej»

Zgłoszenie robót budowlanych nr AB.VI.6743.1.28.2021 z art.29 ust.3 pkt 3d - Eko Inż

2021-07-08 13:35:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej do budynków hal produkcyjnych PPHU Eko Inż. Misztal Sp. j w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt1 lit.a - Nr AB.VI.6743.1.27.2021 - P. Ewa Stuchlik

2021-07-06 12:05:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego więcej»