Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2019-09-16 07:52:47 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem AB.VI.6743.1.6.2019 więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Polska Spółka Gazownictwa

2019-09-13 14:43:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu wraz z przyłączem AB.VI.6743.1.5.2019 więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-08-08 10:49:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.3.2019

2019-07-01 10:19:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Grodziskowej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt 19a

2019-05-20 13:07:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wodociągu w miejscowości Włochy więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.1.2019

2019-04-24 14:59:44 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie więcej»

Zawiadomienie

2019-03-06 13:34:29 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" ..... więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.5.2018

2018-12-20 10:53:06 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2018

2018-11-08 09:40:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV z przebudową przyłączy, wymianą i demontażem istniejących odcinków linii w Nieprowicach i Niegosławicach więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a

2018-06-27 10:05:02 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w Pińczowie
więcej»