Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2018

2018-11-08 09:40:26 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV z przebudową przyłączy, wymianą i demontażem istniejących odcinków linii w Nieprowicach i Niegosławicach więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a

2018-06-27 10:05:02 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w Pińczowie
więcej»

Zgłoszenie przebudowy i budowy linii nN

2018-05-18 10:22:41 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy oraz budowy nowego odcinka linii nN w miejscowości Kopernia i Skowronno Nr AB.VI.6743.1.2.2018 więcej»

Zgłoszenie budowy odcinka kanalizacji deszczowej w Pińczowie

2018-04-16 12:32:01 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka 50 m kanalizacji deszczowej w Pińczowie Nr AB.VI.6743.1.1.2018 więcej»

Obwieszczenie

2018-01-16 10:19:20 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

2017-11-24 14:43:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia terenu w Pińczowie na obrębie 8 więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19

2017-09-21 08:25:04 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19 - Gmina Pińczów

2017-08-28 14:40:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Pińczowie więcej»

Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej nN i SN w Szyszczycach

2017-07-28 15:05:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy i budowy elektroenergetycznej sieci NN i SN w Szyszczycach AB.VI.6743.1.6.2017 więcej»

Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt1a - Teresa Krawczyk

2017-04-12 12:05:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.5.2017 dotyczące przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w Biedrzykowicach, na działce nr ewid. 124 więcej»