Zgłoszenie budowy z art. 29 ust.1 pkt.19a

2020-06-25 14:43:13 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetlenia Domu Kultury w Pińczowie AB.VI.6743.1.9.2020 więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 1a - AB.VI.6743.1.10.2020

2020-06-22 15:06:47 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pasturce więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.8.2020

2020-05-12 10:47:52 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN w Michałowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.7.2020

2020-05-07 07:54:42 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy i demontażu linii napowietrznej nn 0,4kV wraz z przebudową odcinka linii w Bronocicach więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - AB.VI.6743.1.6.2020

2020-04-06 10:05:12 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nN w Michałowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art. 29 ust. 1 pkt 19a - PGE Dystrybucja S.A.

2020-03-10 11:54:25 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kablowej nn 0,4kV AB.VI.6743.1.5.2020 w Podłężu więcej»

Zawiadomienie

2020-02-14 09:52:57 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.4.2020

2020-01-23 12:54:18 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy oświetlenia ulicznego - sieci elektroenergetycznej nN w Michałowie więcej»

Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.2.2020

2020-01-10 13:44:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem w Pińczowie przy ul. Grodziskowej więcej»

ZAWIADOMIENIE

2019-12-16 12:22:58 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" .... więcej»