Modernizacją Ewidencji Gruntów i Budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze

2014-09-19 12:06:49 Zawiadomienia

Starostwo Powiatowe w Pińczowie
Wydział Geodezji , Kartografii , Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

GN.VIII.6620.95.2014 PIŃCZÓW , dnia 15.09.2014
I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. nr 193 poz. 1287 z 2010r. ze zmianami )
informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 260804_5.0018 Leszcze , jednostka ewidencyjna Pińczów –obszar wiejski . Wykonawca prac zostanie wyłoniony w trybie zarządzenia Starosty Pińczowskiego numer 8.2014
z dnia 14.05.2014r. .Termin opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego : 15 grudnia 2014roku .


z upoważnienia Starosty Pińczowskiego
Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura
więcej»

18.08.2014

2014-08-19 10:22:11 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2014-07-29 13:47:06 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2014-06-24 13:12:09 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonego do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

2014-04-15 14:47:07 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 15 kwietnia do 6 maja 2014 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5
celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, I piętro, pokój nr 7
więcej»

14.04.2014

2014-04-14 14:04:28 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

07.04.2014

2014-04-07 10:15:55 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Zawiadomienie

2014-02-03 10:57:51 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

16.12.2013

2014-01-09 10:02:35 Zawiadomienia

w publicznym dostepie umieszczono więcej»

07.01.2014

2014-01-07 14:28:39 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»