10.12.2013

2013-12-10 10:12:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.10.2013

2013-12-06 14:41:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-10-28 13:59:53 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

Starosta Pińczowski

2013-10-15 07:54:17 Zawiadomienia

Informuje
O wywieszeniu w dniach od 15 października do 6 listopada 2013 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę więcej»

zawiadomienie

2013-10-10 09:37:42 Zawiadomienia

zawiadamia się więcej»

05.08.2013

2013-08-26 14:19:56 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

06.08.2013

2013-08-23 14:18:25 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

15.07.2013

2013-08-23 14:16:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

24.07.2013

2013-07-24 13:33:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

zawiadomienie

2013-07-05 12:06:44 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»