28.10.2011

2011-10-28 11:53:23 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

04.10.2011

2011-10-28 11:44:29 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

28.07.2011

2011-10-28 11:41:06 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.09.2011

2011-09-30 14:26:28 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

29.06.2011

2011-07-07 14:48:29 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu

2011-03-22 14:15:57 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
O gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. nr 102,poz.651j.t.)
Informuje
O wywieszeniu w dniach od 15 marca do 4 kwietnia 2011r.
więcej»

projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków gm.Działoszyce

2011-03-14 09:50:45 Zawiadomienia

STAROSTA PIŃCZOWSKI
GN.VIII-7430/150/09 Pińczów 2011-03-03

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.)
Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Pińczowie ul. Zacisze 5 , II piętro sala narad w terminie od 21.03.2011r.
do 8.04.2011r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski .
więcej»

30.12.2010

2010-12-31 11:42:05 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

28.12.2010

2010-12-31 11:35:55 Zawiadomienia

w publicznym dosępie umieszczono więcej»

26.11.2010

2010-12-31 11:30:05 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»