Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-02-21 10:02:05 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 08 lutego 2005 roku więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-02-21 09:58:22 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 02 lutego 2005 roku
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiegoz dnia 09 grudnia 2004 roku

2004-12-09 13:19:37 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2004-11-23 11:35:12 Zawiadomienia

z dnia 18 listopada 2004 roku więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2004-10-25 14:50:14 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego

z dnia 20 października 2004 rokuNa podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 24.09.2004

2004-09-30 10:35:25 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 24 września 2004 roku
więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E

2004-08-09 12:34:39 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 05 sierpnia 2004 roku


Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 20 LIPCA 2004 ROKU

2004-07-21 14:15:30 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 20 lipca 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

2004-06-11 13:36:54 Zawiadomienia

- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Chrzanowskiemu działającemu pod nazwą „Andrzej Chrzanowski – Piaskownia”, koncesji na rozpoznanie złoża kopalin pospolitych na działce ozn. nr ewid. 468, położonej w miejscowości Tur Dolny, gm. Michałów, woj. Świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro)
więcej»

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

2004-06-11 13:34:43 Zawiadomienia


- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Kociełek działającemu pod nazwą „Artur Kociełek – Usługi Transportowe”, koncesji na wydobywanie piasków ze złoża pisków „TUR DOLNY” , położonego w miejscowości Tur Dolny, gm. Michałów, powiat pińczowski, woj. Świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie, można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój 22 (II piętro).
więcej»