Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2003-10-10 08:29:15 Zawiadomienia


10.10.2003r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Panu Józefowi Kupczewskiemu zam. 28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 16a pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie sieci monitoringu lokalnego w ilości 3 punktów monitorowania (piezometrów) na projektowanej stacji paliw przy ul. Legionistów w Pińczowie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 30.10.2003r.
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001

2003-09-09 10:07:14 Zawiadomienia

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- dane o wniosku w sprawie udzielenia Pani Ewie Zyguła zam. 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/83 działającej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „SAND-POL” koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kopalin pospolitych w obrębie udokumentowanego złoża „Pawłowice”, położonego w miejscowości Pawłowice , gmina Michałów, powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie.

Wnioski i uwagi w sprawie przedsięwzięcia określonego w wymienionym dokumencie można składać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pokój nr 22 (II piętro) w terminie 21 dni od dnia podania informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 29.09.2003r.
więcej»