Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-06-02 14:20:06 Zawiadomienia

02.06.2004r.W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 02 kwietnia 2004 roku

2004-04-07 09:51:06 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
podaje się do publicznej wiadomości
więcej»

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 30 marca 2004 roku

2004-04-01 09:38:17 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego

z dnia 30 marca 2004 roku


Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 01 marca 2004 roku

2004-03-02 09:44:42 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 01 marca 2004 roku

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)
więcej»

DANE O WNIOSKU

2004-03-01 14:19:10 Zawiadomienia

01.03.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
więcej»

PRAWO WODNE INFORMACJA STAROST PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 1 MARCA 2004R.

2004-03-01 14:16:15 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 1 MARCA 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU

2004-02-27 14:25:19 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 27 LUTEGO 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU

2004-01-30 14:46:06 Zawiadomienia

INFORMACJA
STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO
Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU


NA PODSTAWIE ART. 127 UST. 6 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2001 ROKU – PRAWO WODNE / DZ. U. NR 115, POZ. 1229 ZE ZMIANAMI./
więcej»

Zawiadomienie w oparciu o zapisy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r

2004-01-29 12:42:50 Zawiadomienia

22.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:
- informację o odpadach innych niż niebezpieczne wytwarzanych na terenie Centrum Dystrybucyjnego w Pińczowie, ul. Przemysłowa 10.


23.01.2004.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono :
- dane o wniosku Pani Wiesława Moskwa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej ze studni wierconej dla potrzeb socjalno-bytowych projektowanej stacji paliw w miejscowości Hajdaszek gm. Kije.29.01.2004r.

W publicznie dostępnym wykazie zamieszczono:

- dane o wniosku Wójta Gminy Michałów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej dla potrzeb socjalno-bytowych Przedszkola i Urzędu Gminy w Michałowie.
więcej»

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2004-01-21 14:14:17 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E
Starosty Pińczowskiego
z dnia 20 stycznia 2004 roku więcej»