Zawiadomienie

2012-10-10 11:17:31 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2012-10-10 11:15:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

zawiadomienie

2012-09-27 11:00:25 Zawiadomienia

Zawiadamia się więcej»

22.06.2012

2012-06-22 09:32:35 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

22.06.2012

2012-06-22 09:24:24 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Wykaz mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

2012-06-18 14:35:47 Zawiadomienia

Starosta Pińczowski
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651)
Informuje
o wywieszeniu w dniach 19 czerwca do 10 lipca 2012 r.
wykazu mienia Skarbu Państwa i Powiatu Pińczowskiego przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Zacisze 5, celem podania do publicznej wiadomości.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Złota 7, pokój nr 7.
więcej»

15.05.2012

2012-05-22 09:40:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.05.2012

2012-05-22 09:38:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - WIEŚ DZIERĄŻNIA DZ..597/1

2012-03-14 14:50:10 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r.


INFORMACJAKomisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:


więcej»

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - M.PIŃCZÓW UL. ARMII KRAJOWEJ DZ.493/4

2012-03-14 14:11:05 Zawiadomienia

GN.VIII.6821.39.2012 Pińczów 14.03.12r.


INFORMACJAKomisja przetargowa powołana Decyzją Starosty Powiatu Pińczowskiego z dnia 2.03.2012 r nr 2/2012 do przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości informuje:


W wyniku nie zaskarżenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej (dz. nr 493/4 obr 13), który odbył się w dniu 9 marca 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, nabywcą w/w nieruchomości została Pani Jadowska Jadwiga zam. Ul. Mazurska 64/120 25-345 Kielce.
więcej»