INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO w sprawie operatu opisowo - kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260805_2 Złota, obręb ewidencyjny: 260805_2.0002 Chroberz

2018-03-16 08:59:43 Aktualności

INFORMACJA STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO w sprawie operatu opisowo - kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej: 260805_2 Złota, obręb ewidencyjny: 260805_2.0002 Chroberz więcej»

Zdawalność OSK w IV kwartale 2017 r.

2018-03-07 08:13:28 Aktualności

- więcej»

Informacja o wynikach konkursu

2018-02-27 09:01:26 Aktualności

Na stanowiska dyrektorów szkół:
1. Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie więcej»

Informacja o wynikach naboru

2018-02-08 09:54:41 Aktualności

na stanowisko: Przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawnosci więcej»

OGŁOSZENIE O WYWŁASZCZENIU M.KIELCE

2018-01-17 09:12:24 Aktualności

OGŁOSZENIE
Starosta Pińczowski
mający siedzibę
w Pińczowie przy ul. Zacisze 5
informuje,

że na podstawie art. 26 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego( tj. Dz.U. z 2017 roku poz. 1257), w związku z art. 124 ust.8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tj. Dz.U. z 2016 roku poz.2147 ze zm) został wyznaczony przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rozpoznania wniosku pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach z dnia 24.11.2017 r. o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , położonych w Kielcach:
- przy ulicy Jagiellońskiej oznaczonej jako działki nr 109/6 i nr 109/23 obr. 0015

- przy ulicy Częstochowskiej oznaczonej jako działka nr 112 obr. 0009

- przy ulicy Karczówkowskiej oznaczonej jako działka nr 622/7 obr. 0015

- przy ulicy Poleskiej oznaczonej jako działka nr 317/7 obr.0012

- przy ulicy Spacerowej oznaczonej jako działka nr 691/7 obr. 0016

- przy ulicy Śląskiej oznaczonej jako działka nr 263/15, nr 263/16 i nr 263/18 ob.r 0017

- przy ulicy Podklasztornej oznaczonej jako działka nr 57/9 obr. 0015 więcej»

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

2018-01-15 10:47:59 Aktualności

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół:
1. Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.
2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie. więcej»

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

2018-01-15 09:43:34 Aktualności

z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. na terenie województwa świętokrzyskiego
więcej»

Informacja o uniważnieniu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół

2018-01-15 09:19:07 Aktualności

Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowiska dyrektorów szkół więcej»

Nabór na wolne stanowisko - Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawnościaci w wymiarze 1/3 etatu

2018-01-12 08:27:34 Aktualności

Starosta Pińczowski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, przy ul. Zacisze 5 - PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w wymiarze 1/3 etatu więcej»

Pierwszy otwarty konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego

2018-01-12 08:20:49 Aktualności

Uwaga! Uwaga! Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw obywatelskich w pierwszym otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego! Termin – 2 lutego 2018 r. więcej»