ZAKOŃCZENIE II PRZETARGU USTNEGO LOKALU MIESZKALNEGO W DZIAŁOSZYCACH

2009-05-11 08:52:53 Aktualności

W wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego w Działoszycach, przy ul.Krasickiego 4, na działki nr 590/7 i 590/9 o łącznej powierzchni 0.1361 ha. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 71,60 m2. więcej»

Nabór wniosków stypendialnych

2009-04-14 14:01:16 Aktualności

więcej»

KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

2008-12-16 11:54:05 Aktualności

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych więcej»

OGŁOSZENIE ZARZADU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

2008-05-12 09:47:30 Aktualności

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ
Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./.

więcej»

zawiadomienie o wszczęciu postepowania

2008-05-07 08:53:07 Aktualności

zawiadomienie o wszczęciu postepowania więcej»

Konkurs na wolne stanowisko pracy

2008-04-22 10:31:51 Aktualności

Powiatowy Urzą Pracy w Pińczowie informuje więcej»

Wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy

2008-04-15 12:53:30 Aktualności

Wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy więcej»

Wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy

2008-04-15 12:52:39 Aktualności

Wyniki konkursu na wolne stanowisko pracy więcej»

INFORMACJA STAROSTY PINCZOWSKIEGO

2008-04-09 12:39:14 Aktualności

INFORMACJA STAROSTY PINCZOWSKIEGO więcej»

Wyniki testu kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy

2008-03-21 08:23:10 Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje o wynikach testu kwalifikacyjnego na wolne stanowisko pracy Referent ds. Pośrednictwa Pracy i Powiatowego Asystenta EURES więcej»