SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIŃCZOWIE

2014-09-29 13:49:49 Aktualności

SKŁAD POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PIŃCZOWIE

1 Janusz Szumski - Przewodniczący Komisji - Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach
2. Małgorzata Anna Adamczyk- Zastępca Przewodniczącego Komisji - Komitet Wyborczy PSL
3. Szymon Maciej Burek - Członek Komisji - KW Platforma Obywatelska RP
4. Danuta Maria Dyraga - Członek Komisji - KW Samoobrona
5. Katarzyna Maria Maj - Członek Komisji KWW - Ziemia Pińczowska
6. Halina Nowak - Członek Komisji - KKW SLD Lewica Razem
7. Henryk Powałek Członek Komisji - KW Prawo i Sprawiedliwość


więcej»

Obwieszczenie

2014-09-22 07:56:06 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

19.08.2014

2014-09-12 09:24:24 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

Obwieszczenie

2014-08-07 10:24:54 Aktualności

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego więcej»

Zdawalność w ośrodkach szkolenia kierowców w Powiecie Pińczowskim w 2013 r.

2014-04-30 15:24:05 Aktualności

_ więcej»

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-03-20 00:07:12 Aktualności

Prognoza oddziaływania na środowisko:
TREŚĆ OGŁOSZENIA więcej»

12.01.2014

2014-03-03 08:52:36 Aktualności

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

03.02.2014

2014-03-03 08:46:40 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

2014-01-23 09:09:24 Aktualności

OGŁOSZENIE
więcej»

18.10.2013

2013-12-06 14:49:24 Aktualności

w pulicznym dostępie umieszczono więcej»