zawiadomienie

2017-12-08 08:32:03 Informacje o środowisku

zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" więcej»

zawiadomienie

2017-12-08 08:30:47 Informacje o środowisku

zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" więcej»

21.11.2017

2017-11-28 08:36:04 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.11.2017

2017-11-13 08:44:56 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono więcej»

08.11.2017

2017-11-13 08:43:37 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono więcej»

I N F O R M A C J A S T A R O S T Y P I Ń C Z O W S K I E G O

2017-07-06 15:00:36 Informacje o środowisku

I N F O R M A C J A S T A R O S T Y P I Ń C Z O W S K I E G O
w sprawie operatu opisowo – kartograficznego dla jednostki ewidencyjnej :
260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0008 Probołowice
260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0014 Żurawniki
260805_2 Złota , obręb ewidencyjny : 260805_2.0004 Miernów więcej»

Zawiadomienie

2017-06-01 13:45:58 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2017-05-10 11:32:21 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2017-04-21 15:22:26 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»

Zawiadomienie

2017-03-31 14:03:01 Informacje o środowisku

Zawiadamia się więcej»