Zawiadomienie

2021-04-26 14:17:50 Informacje o środowisku

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie, zamieszczono, wniosek Pana Piotra Placka w sprawie zmiany pozwolenia na budowę budynku obory w Orkanowie, na działce nr ewid.  138 i 139.

Zobacz również: