decyzja

2020-09-17 09:05:00 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono

Zawiadamia się że ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonej przez tut. Starostwo - zostały zamieszczone dane, dotyczące wydanej na rzecz Przedsiębiorstwa Usług i Handlu "FMK" z siedzibą w Leszczach 15, 28-400 Pińczów, decyzji na emisję gazów i pyłów  do powietrza z instalacji do produkcji konstrukcji stalowych zlokalizowanej w miejscowości Leszcze 15, 28-400Pińczów

Zobacz również: