zawiadomienie

2020-09-17 08:54:34 Informacje o środowisku

W publicznym dostępie umieszczono zawiadomienie

Zawiadamia się że Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlu FMK z siedziba w Leszczach 15 złożyło wniosek o wydanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do produkcji konstrukcji stalowych, urządzeń technicznych i części zamiennych dla przemysłu cementowo – wapienniczego z emitorów technologicznych zakładu.

Zobacz również: