UCHWAŁA NR XXXI/166/2009

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXI/166/2009

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z  dnia 24 września 2009  roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z  art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1592 z późn.  zm.) i § 9 ust.11 Statutu Powiatu uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia o współfinansowaniu przedsięwzięcia
pn. „Remont mostu na rzece Nida” z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.  

 

§ 2

Treść porozumienia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

                                                                                                                                   mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 840

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-09-30 10:51:20
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-09-30 10:52:51
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2009-09-30 10:52:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony