UCHWAŁA NR XXIX/161/2009

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXIX/161/2009

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE

z dnia 25 czerwca 2009 roku

  

w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Pińczowie przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6a stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego

 

            Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142 poz. 1592,  z późn. zm.) ,§ 9 pkt. 8 lit.a Statutu Powiatu Pińczowskiego oraz art. 11, 12, 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 poz. 2603  z 2004r z późn. zm.)  uchwala  się co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej  nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Pińczowskiego, położonej w    Pińczowie   oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 7/6 o pow. 0,0031 ha  obr 06,  dla której
w Sądzie Rejonowym w Pińczowie prowadzona jest księga wieczysta nr KW 24409
.

 

§ 2

Sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej Państwu Bogumile i Marianowi Zięba.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pińczowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                  

                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Powiatu

                             mgr Zbigniew Kierkowski

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 883

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2009-07-08 08:45:25
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2009-07-08 08:50:32
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2009-07-08 08:50:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony