Uchwała Nr XXXV/197/2006

Wersja do druku

Uchwała  Nr XXXV/197/2006

 

Rady  Powiatu  w  Pińczowie

 

z  dnia 22 czerwca 2006 roku

                             

 

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXI/168/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz § 9 pkt 8 lit. d  Statutu Powiatu uchwala się co następuje:

 

§ 1

Ust. 1 § 1 uchwały Nr XXXI/168/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do udzielenia pożyczek i poręczeń w roku budżetowym 2006 do kwoty 3.600.000 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

MGR ZBIGNIEW KIERKOWSKI 

 

 

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1199

Wprowadził(a) do systemu: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-06 12:08:57
Opublikował(a): Wioletta Usnarska, data publikacji: 2006-07-06 12:09:43
Ostatnia zmiana: Wioletta Usnarska, data: 2006-07-06 12:09:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony