Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Małgorzata Magdziarz, AB.VI.6743.1.1.2016

2016-01-07 14:09:32 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w Woli Zagojskiej Dolnej, dz nr ewid. 516 więcej»

Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego - Agnieszka Węgrzynowicz - AB.VI.6743.1.13.2015

2016-01-04 10:43:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego w Turze Dolnym, dz. nr ewid. 1027 więcej»

Zgłoszenie budowy linii energetycznej oświetleniowej w m.Włochy AB.VI.6743.1.12.2015

2015-12-14 12:38:46 Wydział Budownictwa

W dniu 10 grudnia 2015 roku Gmina Pińczów więcej»

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej w Winiarach AB.VI.6743.1.11.2015

2015-11-24 08:58:47 Wydział Budownictwa

W dniu 20.11.2015 roku Spółka Wodociągi Pińczowskie więcej»

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej 110PE w Leszczach AB.VI.6743.1.10.2015

2015-11-06 10:53:00 Wydział Budownictwa

W dniu 05 listopada 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Wodociągów Pińczowskich... więcej»

Zgłoszenie budowy budynku w m. Wymysłów, dz. 14 - AB.VI.6743.1.8.2015 - Janita Sebastian

2015-10-28 12:11:08 Wydział Budownictwa

W dniu 27 października 2015 roku wpłynęło zgłoszenia Pana Janty Sebastiana więcej»

Sprzeciw do zgłoszenia nadbudowy budynku miesxzkalnego - Agnieszka Węgrzynowicz - AB.VI.6743.1.5.2015

2015-10-19 09:31:16 Wydział Budownictwa

w dniu 12 października 2015 roku Starosta Pińczowski wniósł sprzeciw więcej»

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego - Małgorzata Magdziarz - AB.VI.6743.1.8.2015

2015-10-06 09:36:31 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego w miejscowości Wola Zagojska Dolna na działce nr ewid.516. więcej»

Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego - P.P. Martyna i Rafał Słoma - AB.VI.6743.1.7.2015

2015-10-01 09:57:01 Wydział Budownictwa

W dniu 01 października 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy więcej»

Brak sprzeciwu do budowy sieci wodociągowej przy ul.Lesnej w Pińczowie - Wodociągi Pińczowskie - AB.VI.6743.1.6.2015

2015-09-28 11:24:20 Wydział Budownictwa

W dniu 28 września 2015 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy więcej»