Skład i harmonogram pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Pińczowie

2010-10-18 09:28:45 Aktualności

.

POWIATOWA

KOMISJA WYBORCZA

W PIŃCZOWIE

  

w składzie:

1.       Janusz Szumski                                 - Przewodniczący Komisji

2.       Józef Rusiński                                   - Z-ca Przewodniczącego Komisji

3.       Henryka Justyniarska                     - Członek Komisji

4.       Andrzej Cugowski                             - Członek Komisji

5.       Teresa Gładysz                                   - Członek Komisji

6.       Janina Bałaga                                     - Członek Komisji

7.       Aleksander Florkiewicz                    - Członek Komisji

8.       Marek Stachurek                                - Członek Komisji

9.       Dorota Burek                                       - Członek Komisji

 

Czas pracy Komisji:

Od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00

·         w dniu 22 października 2010 roku – w godz. 11.00 – 24.00

 

 

HARMOROGRAM DYŻURÓW

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5

sala narad I piętro, tel 41 3576001 w. 27

 

PONIEDZIAŁEK

Marek Stachurek i Andrzej Cugowski – w godz. 11-15

WTOREK

Janina Bałaga i Aleksander Florkiewicz – w godz. 11-15

ŚRODA

Dorota Burek i Henryka Justyniarska – w godz. 11-15

CZWARTEK

Teresa Gładysz i Józef Rusiński – w godz.11-15

PIĄTEK

Wszyscy – w godz. 11-24

Zobacz również: