Wyniki konkursu na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

2010-08-06 07:45:44 Aktualności

Wyniki konkursu na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta

Informacja


Informujemy że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na stanowisko 

Doradca zawodowy - stażysta  została wybrana   Pani Beata Bodnar

zamieszkała Pińczów .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

1. Posiada odpowiednie  kwalifikacje do pracy w Urzędzie,

2. Podczas testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej  uzyskała największą  ilość punktów,

    wykazując się  dobrą znajomością  przepisów  prawa   dot. realizacji zadań  należących do Doradcy Zawodowego.

3. Posiada motywację i umiejętności  niezbędne  w procesie  samokształcenia,

4. Zna metodykę pracy indywidualnej i grupowej z osobami bezrobotnymi .


Po przeprowadzonej rozmowie  uznano , iż  w/w  osoba posiada motywację

i predyspozycje  do podjęcia pracy na danym  stanowisku .

 

Planowany dzień rozpoczęcia pracy  dla w/w osoby - 23 .08.2010 r.

Zobacz również: