Konkurs na stanowisko Doradca zawodowy - stażysta - informacja

2010-07-28 12:13:15 Aktualności

Informacja dla osób składających dokumenty na konkurs - Doradca zawodowy - stażysta

                                                                            Pińczów dnia 28.07.2010 r.

 

 

Protokół

z przeprowadzonego naboru kandydatów  na stanowisko Doradcy  Zawodowego  -

stażysty z dnia 28.07.2010 roku .


Komisja w składzie:

1. Kierownik Dz. Org. Adm. Pan  M. Galus / przewodniczący Komisji/

2. Doradca Zawodowy II - go stopnia Pani A. Wesołowska / członek Komisji/.

3. Inspektor Powiatowy Pani U. Nastalska / członek Komisji/.

 

Do konkursu przystąpiło 9 osób.

 

1. P. Ewelina Kekenmeister - zm. Pińczów  

2. P.Beata Bodnar - zm. Pińczów 

3. P. Małgorzata Włodarska  - zm. Pińczów

4. P. Nowak Grzegorz - zm. Pińczów

5. P.Iwona Prokop  - zm. Michalów

6. P.Ewa Domagała - zm. Pińczów

7. P. Małgorzata Baran - zm. Pińczów

8. P. Agnieszka Madej - zm. Pińczów

9. P. Listwan Agata - zam. Hajdaszek      


Komisja po otwarciu kopert przeanalizowała  poziom wymagań określonych w

ogłoszeniu  o naborze  i stwierdziła że wszystkie 9 osób  spełniły kryteria i zostały

zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji .

Komisja orzekła że wszystkie osoby zostaną poddane  testowi   kwalifikacyjnemu,

oraz ewentualnie w dalszym etapie rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Osoby będą  powiadomione  na piśmie o stawieniu się w PUP w dniu 03.08.2010

roku  na godzinę  10- tą  pokój  nr. 9.     

 

Podpisy Komisji :

1. Kier. Dz. Org. Adm.  P. M. Galus

3. Doradca Zawodowy II - go stopnia  A. Wesołowska

4. Inspektor powiatowy U. Nastalska .

 

Zobacz również: