Informacja z wyboru oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy

2010-06-30 13:13:25 Aktualności

dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Pińczowie ul. Polna 48.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na prowadzenie na terenie powiatu pińczowskiego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wyłoniono podmiot spełniający warunki określone w ogłoszeniu  ofert opublikowanym w dniu 17 maja 2010 roku .

  Umowa na realizację zadania zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego w Pińczowie.

 Środki finansowe na realizację zadania w wysokości corocznie przyznanej  dotacji wojewódzkiej będą przyznawane wg ustalonego harmonogramu.

 

 

Zobacz również: