Zawiadomienie

2010-05-13 12:00:40 Aktualności

Zawiadamia się

Zawiadamia się, że w "Ewidencji danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie" prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pińczowie został zamieszczony wniosek Gminy Złota o udzielenie pozwolenia na budowę przystani wodnej w miejscowości Chroberz na działkach nr ewid.526 i 1004.

Zobacz również: