Archiwum przetargów

Opublikowany: 2014-09-11 08:40:38
Wygasł: 2014-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/10/09/2014)

Opublikowany: 2014-08-12 15:15:14
Wygasł: 2014-08-25

Przebudowy węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2014-08-08 13:04:40
Wygasł: 2014-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/9/08/2014)

Opublikowany: 2014-07-29 13:12:46
Wygasł: 2014-08-12

Przebudowa węzłów szatniowych przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie

Opublikowany: 2014-07-29 13:12:42
Wygasł: 2014-09-30

Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" (numer sprawy ZOZ/ZP/8/07/2014)

Opublikowany: 2014-07-22 12:47:54
Wygasł: 2014-08-31

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie , ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 357 30 39 faks 41 357 24 91. USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,- ZŁOTYCH Numer ogłoszenia: 159115 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014 r. numer sprawy: ZOZ/ZP/7/07/2014

Opublikowany: 2014-05-21 09:05:31
Wygasł: 2014-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/6/05/2014)

Opublikowany: 2014-05-16 09:21:26
Wygasł: 2014-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/5/05/2014)

Opublikowany: 2014-05-15 11:31:34
Wygasł: 2014-05-15

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”

Opublikowany: 2014-05-14 11:14:15
Wygasł: 2014-05-19

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie”.

Opublikowany: 2014-05-08 09:40:00
Wygasł: 2014-06-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/poradni/pracowni szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Opublikowany: 2014-05-08 09:21:00
Wygasł: 2014-05-14

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”

Opublikowany: 2014-04-23 11:41:39
Wygasł: 2014-05-05

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego”

Opublikowany: 2014-04-18 10:25:21
Wygasł: 2014-05-05

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego”.

Opublikowany: 2014-04-16 14:02:42
Wygasł: 2014-06-30

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na ,,Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok o powierzchni użytkowej 37,40 m2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 219 obręb nr 13 i wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru)”. ZOZ/P/4/04/2014

Opublikowany: 2014-04-10 10:20:23
Wygasł: 2014-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/4/04/2014)

Opublikowany: 2014-03-25 14:28:26
Wygasł: 2014-04-10

WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ DLA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE

Opublikowany: 2014-03-21 09:54:38
Wygasł: 2014-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony na wdrożenie Systemu Zarządzania: certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością, certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego, certyfikat OHSAS 18001 lub PN‐N 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, certyfikat ISO 22000 systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. (numer sprawy ZOZ/ZP/3/03/2014)

Opublikowany: 2014-03-18 07:20:18
Wygasł: 2014-04-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony na na wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych (numer sprawy ZOZ/P/3/03/2014)

Opublikowany: 2014-02-21 09:28:53
Wygasł: 2014-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych. (numer sprawy ZOZ/ZP/2/02/2014).


znalezionych: 1028 na 52 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>