Archiwum przetargów

Opublikowany: 2015-10-23 08:35:19
Wygasł: 2015-11-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/11/10/2015)

Opublikowany: 2015-10-22 10:32:01
Wygasł: 2015-11-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09. ZOZ/ZP/10/10/2015

Opublikowany: 2015-10-16 07:51:39
Wygasł: 2015-11-03

Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia na sklepik - bufet szkolny.

Opublikowany: 2015-09-17 12:09:27
Wygasł: 2015-10-31

Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na USŁUGĘ UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH. NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/2015. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania stosuje sięprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą PZP, przepisy Kodeksu cywilnego.

Opublikowany: 2015-09-04 11:24:48
Wygasł: 2015-10-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługę wywozu odpadów komunalnych z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/8/09/2015)

Opublikowany: 2015-08-20 12:26:13
Wygasł: 2015-09-30

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku (numer sprawy ZOZ/ZP/7/08/2015)

Opublikowany: 2015-08-18 08:08:56
Wygasł: 2015-08-31

Zapytanie ofertowe Starosty Pińczowskiego z dnia 12.08.2015 r. w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Opublikowany: 2015-07-27 14:01:59
Wygasł: 2015-09-30

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy w zakresie świadczenia usług zdrowotnych z zakresu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego Udzielającego Zamówienia wynikającej z zawartej umowy z Narodowym Funduszu Zdrowia. ZOZ/KO/2/07/2015

Opublikowany: 2015-06-11 10:51:53
Wygasł: 2015-07-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego. nr sprawy: ZOZ/KO/1/06/2015

Opublikowany: 2015-06-02 12:05:37
Wygasł: 2015-07-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy materiałów biurowych na potrzeby ZOZ w Pińczowie (numer sprawy ZOZ/ZP/6/06/2015)

Opublikowany: 2015-05-05 10:20:01
Wygasł: 2015-05-21

ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2

Opublikowany: 2015-04-28 12:41:08
Wygasł: 2015-05-10

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

Opublikowany: 2015-04-14 13:00:12
Wygasł: 2015-05-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków przeciwzakrzepowych do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/5/04/2015)

Opublikowany: 2015-03-12 07:40:11
Wygasł: 2015-03-20

ZARZĄD POWIATU PIŃCZOWSKIEGO Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Pińczowie przy Placu Wolności 6/2 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ew. 379 o pow. 0,0592 ha KW KI1P/00006919/8

Opublikowany: 2015-03-05 11:30:32
Wygasł: 2015-03-31

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2015

Opublikowany: 2015-03-03 11:24:40
Wygasł: 2015-03-31

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy nici chirurgicznych (numer sprawy ZOZ/ZP/4/03/2015)

Opublikowany: 2015-03-02 10:31:09
Wygasł: 2015-03-31

Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę sprzętu komputerowego” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” (numer sprawy ZOZ/ZP/3/03/2015)

Opublikowany: 2015-02-20 07:38:33
Wygasł: 2015-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów ogłasza przetarg nieograniczony na: Dzierżawę powierzchni 9,4 m2 (z pomieszczeniami pomocniczymi tj. składzik porządkowy i sanitariat) zlokalizowanej w budynku szpitala na poziomie niski parter-hol windowy z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy. ZOZ/P/1/02/2015

Opublikowany: 2015-01-16 18:02:55
Wygasł: 2015-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA, PRASOWANIA, CZYSZCZENIA NA SUCHO, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI, WYNAJMU Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO ORAZ TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE (numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2015)

Opublikowany: 2015-01-14 18:07:05
Wygasł: 2015-02-28

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2015)


znalezionych: 1061 na 54 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>